Klima místnosti

Inteligentní regulace

• Teplotu v místnosti je možné nastavit pro každou místnost zvlášť.
• Nastavení komfortních teplot a také času, po který má být daná místnost na komfortní teplotě, je možné nastavit přes vizualizaci.
• Domácnosti, ve kterých je systém pro topení a chlazení budou automaticky topit nebo chladit na komfortní teplotu.
• Integrace větracích jednotek je možná (a je nutné pouze s instalační firmou ověřit kompatibilitu).
• “Opuštění místnost” ukončuje právě běžící časovač -> Komfortní funkce
• Díky okennímu kontaktu je znám stav otevření. Při otevřeném okně se netopí ani aktivně nechladí – stop plýtvání.
• Z uživatelského pohledu je možné definovat časové úseky, kdy má být v místnosti komfortní teplota. Pokud budou v místnosti zaznamenán pohyb i mimo tento úsek, dojde k automatickému prodloužení temperování.

TOPENÍ

Zdroj tepla může být rozličný. Fosilní paliva, tepelná čerpadla všeho druhu, olej, plynový kotel, … Spektrum nebylo nikdy tak široké jako dnes. Většina tepelných zdrojů nabízí omezené možnosti ovládání. Mnoho jich pracuje ještě v dnešní době na základě venkovní teploty. To je ale velmi diskutabilní. Moderní domy jsou od okolního světa velmi dobře tepelně odděleny. Izolace, stínění a redukce vlastní spotřeby vedou k soběstačnému a na okolí nezávislému provozu domu. Topné systémy, které řídí dodávky tepla na základě venkovní teploty, nejsou pro moderní domy vhodné a nelze je považovat za inteligentní. Důležité je, aby šlo zdroj tepla ovládat. Jedině tak je možné energetický management přizpůsobit každému ročnímu období, dni nebo noci. Velmi často není ani během nízkých venkovních teplot nutné vytápět (sluneční svit). Naopak občas i při relativně příznivých venkovních teplotách vytápět třeba je. Venkovní teplota by proto měla při řízení zdroje tepla hrát vedlejší úlohu. V žádném případě nelze doporučit pořizování zdrojů tepla bez možnosti řízení. Nejjednodušší řízení tepelného zdroje je řízení teploty výstupní vody jednotlivých okruhů. Okruhy je možné osadit ventily (hlavicemi) a tak je řídit. Místnosti s nejvyšší potřebou tepla určují teplotu výstupní vody.
Váš Real Smart Home zná přesně potřebu vytápění celého domu. Chytrý systém vytápění ví o tom, jak jsou jednotlivé místnosti využívány v čase a zda jsou obyvatelé doma či na dovolené.

Větrání

Větrání existuje v mnoha různých podobách. V novostavbách se nejčastěji setkáváme s jeho centralizovanou formou. V oblasti rekonstrukcí potom s decentralizovanou. Systémy s jejich přirozenými výhodami a nevýhodami. Největší nevýhoda centrálního systému větrání spočívá v homogenizaci teploty.

Pokud chceme v ložnicích zdravou teplotu pro spánek, opravdu teplo v koupelnách a útulnou teplotu v obývacím pokoji, bude nám dokonalý pocit homogenizace drobně kazit. V čem to spočívá? Teploty je nutné kompenzovat. Nejčastějším způsobem je použití takzvaného výměníku.

Díky tomu je možné použít větrací jednotku k chlazení, topení a udržování teploty. Bohužel má centrální větrání s výměníkem možnost nastavit zpravidla jednu teplotu skrze čerstvě přiváděný vzduch. Je zde ale nutné na zařízení nahlížet ve smyslu kvality vzduchu a ne z hlediska teploty. Nejlepším způsobem, jak využívat centrální větrací jednotku, je rozdělit místnosti dle použití a použít ve výsledku jednotky dvě. Jednu pro místnosti s vyšší teplotou a druhou pro místnosti, kde se spí.
Alternativou je tzv. systém decentralizovaného větrání s výměníkem. Tyto jednotky mají tu výhodu, že umožňují nastavit podmínky speciálně pro danou místnost. Důležité je, aby šly ovládat. Bez ovládání je dost pravděpodobné, že bude docházet k teplotní neintegritě, a to dost zásadním způsobem.

Okna

Okna plní mnoho funkcí. Vedle toho, že přes ně do domácnosti proniká sluneční svit a můžeme se přes ně podívat ven, je možné díky nim větrat a také regulovat teplotu. Automatizaci oken se doposud nevěnovala zásadní pozornost, protože existují omezené možnosti ovládání (elektrizace). Velice bych si přál, aby v této oblasti nastal rozvoj. Přímo by se nabízela funkce automatického větrání díky otevírání a zavírání.
Okna mají rádi zloději. Je to asi nejslabší místo domácnosti a často je využívají pro vloupání. Zabezpečení je možné realizovat přes okenní kontakty, ale také přes senzory tříštění skla. Tato senzorika má široké možnosti inteligentního uplatnění. Pokud začne pršet, je možné zjistit, která okna jsou otevřená. Je možné zavřít například rolety, aby se zabránilo vniknutí vody. Fantazii se meze nekladou.

 

 

 

 

 

Novinky a zajímavosti

Nová adresa

Věnujte prosím pozornost následujícímu sdělení. Společnost TDW Telecom s.r.o. se přestěhovala. Nyní nás najdete v ulici Na Jarově 2425/4, Praha 3...»

Desifix

Desinfekční stojan DesiFix Dezinfekční stojan s dávkovačem dezifekčních prostředků a odkapávací miskou je určen k mobilnímu nasazení ve všech prostorách, kde...»