Automatizace

Real Smart Home

Mezi hlavní úkoly systému inteligentního řízení nepatří jen zajištní pocitu bezpečí a klidného pohodlí, ale také ulehčení života odbouráním každodeních banálních starostí!

Váš dům přemýšlí přesně jako vy. Zná vaše zvyky a přizpůsobí je ročnímu období, počasí, přítomnosti a životnímu stylu. Je to inteligentní dům s tím nejvyšším IQ. Váš Real Smart Home vám ušetří více než 50.000 ručních zásahů do ovládání ročně, aby vám šetřil to nejcennější – čas!   

Domácnost utvářená lidmi tak, aby poskytovala bezpečné místo pro odpočinek, spánek, zábavu, radost, …, se v posledním století razantně změnila. Dům s vlastnostmi z 21. století je vybaven spoustou zařízení, která, pokud jsou správně používána, mají lidem zjednodušit život, maximalizovat komfort a zefektivnit chod domácnosti. Pokud jsou používána špatně, tak člověk rád vzpomíná na „staré dobré časy“.

Podstata systemu "Real Smart Home" je spojit všechna tato chytrá zařízení spojila v jeden harmonicky fungující celek s minimalizováním potřeby zásahu obsluhy! Real Smart Home není žádná divoká sbírka hraček (No Gimmicks). Schopnost řídit produkty přes smartphone již dávno neznamená smart home. A také to neznamená, že se jedná o smart home komponentu. Mnoho výrobků ztroskotává na možnosti je ovládat. Možnost centrálního řízení takových zařízení, je nezbytná podmínka pro spolupráci v chytré domácnosti.

Nabídka z některých automatizovaných funkcí :

-Opuštění domu

Jakmile opouští poslední obyvatel domácnost, měl by vyvolat funkci “Opuštění domu”.

Akce:

Stisknutí tlačítka Loxone Remote Air, použití klávesnice Loxone NFC Code Touch, aktivace funkce v aplikaci nebo 3stisk na T5 tlačítko osvětlení v místnosti, kde se prochází.

Reakce:

• Na stínicí technice se spustí automatický režim
• Vypne se osvětlení v celém domě
• Dům se se zpožděním zastřeží (alarm)
• Zapne se Simulace přítomnosti
• Vyresetují se Inteligentní regulace pokojové teploty (zastaví se prodloužení časovačů komfortní teploty, …)
• Zavřou se brány a garážová vrata
• Vypne se přehrávání hudby ve všech zónách
• Vypnou se všechna zařízení spojená s wellness (sauna, …)
• Krátké rychlé vyvětrání
• Zapnutí režimu Nepřítomnost
Uživatelský režim Nepřítomnost vyvolá další specifické akce.

-Dobrou noc

Jakmile jde poslední obyvatel domácnosti spát, měl by aktivovat funkci “Dobrou noc”.

Akce:

Trojité stisknutí tlačítka osvětlení v ložnici

Reakce:

• Vypne se osvětlení v celém domě
• Dům se zastřeží se zpožděním a bez pohybových senzorů (alarm)
• Vyresetují se Inteligentní regulace pokojové teploty (zastaví se prodloužení časovačů komfortní teploty, …)
• Zavřou se brány a garážová vrata
• Vypne se přehrávání hudby ve všech zónách
• Vypne se Ovládání médií (přepnutí do režimu standby)
• Vypnou se všechna zařízení spojená s wellness (sauna, …)
• Zapnutí Nočního režimu
Aktivace Nočního režimu vyvolá další specifické akce.
Tento režim vypne zapínání hudby při pohybu v místnosti v celém domě a standardně se nebude rozsvěcet ostré světlo, ale pouze tlumené.
Noční režim se vypne zazvoněním budíku.

-Alarm vniknutí

Úkolem Alarmu – vniknutí je v první řadě odradit pachatele. Ten by měl být co nejdříve detekován a v tu chvíli by měl dům na sebe co nejvíce upozornit a vyvolat nestandardní situaci, která pachatele zmate. Kvůli eliminaci falešných poplachů pracuje alarm s několika úrovněmi varování.

Reakce na narušení některé zóny:

• Tichý alarm, zapnutí Music Serveru, aktivace režimu Alarm, notifikace
• Akustický alarm, ze všech reproduktorů v domě se bude ozývat zvuk sirény a Caller zavolá obyvateli domu hlášku o poplachu (pokud je předplacený)
• Optický alarm, alarm osvětlení v celém domě: osvětlení v celém domě bliká na 50 % jasu (z důvodu šetření zdrojů). Venkovní siréna začne blikat. Stínicí technika se vytáhne.
• Externí alarm, zvuk venkovní sirény se aktivuje (až do zrušení nebo maximálně na dobu 120 s)

 

 

 

 

Novinky a zajímavosti

Nová adresa

Věnujte prosím pozornost následujícímu sdělení. Společnost TDW Telecom s.r.o. se přestěhovala. Nyní nás najdete v ulici Na Jarově 2425/4, Praha 3...»

Desifix

Desinfekční stojan DesiFix Dezinfekční stojan s dávkovačem dezifekčních prostředků a odkapávací miskou je určen k mobilnímu nasazení ve všech prostorách, kde...»